19-10-21   21:00 Deets  /  22:00 Selene
21-10-21    22:00 Felec
2-11-21    22:00 Swinch
9-11-21   21:00 Joost  /  22:00 Eric so Fine
Kabinet wil 2G-maatregel voor onder andere evenementen

Kabinet wil 2G-maatregel voor onder andere evenementen

Live stream OOG radio

Hits of Post 26 Viewed

Het demissionaire kabinet wil de 2G-maatregel kunnen invoeren voor onder andere de horeca, evenementen en cultuur. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste als de Tweede Kamer. De 2G-maatregel houdt in dat alleen gevaccineerden of mensen die genezen zijn van corona toegang krijgen. Een meerderheid in beide Kamers is nog niet zeker. De 2G-maatregel mag alleen worden ingezet als de 3-G maatregel niet meer volstaat. Voor mensen die zich vanwege medische redenen niet kunnen laten vaccineren, kan een uitzondering worden gemaakt.